"כתבו עלי ב"לאישה
 
  

כתבה אודותי אשר פורסמה בירחון "לאישה" בגליון ראש השנה.

 

   
byDE-sign